Perinnebiotoopit

Lampaat ja naudat laiduntavat kesäisin myös monilla perinnemaisemilla ja luonnonmonimuotoisuus-kohteilla. Näin yritämme ylläpitää vanhaa maisemaa hakamaineen ja perinneniittyineen. Lammas ja kyyttö yhdessä ovat erittäin tehokas yhdistelmä näiden perinnemaisemien hoitoon. Ne torjuvat tehokkaasti pusikoitumista ja oikealla laidunpaineella kevyet eläimet eivät vaurioita isompaa puustoa ja maapohjaa. Näin maisema säilyy avoimena ja perinteisille niittykasveille luodaan mahdollisuus säilyä. Hakamaista eläimet saavat myös monia kivennäisiä syömällä laajakirjoisemmin erilaisia kasveja ja sieniä.

IMG_3256 IMG_0374 IMG_3239